زمان مراجعه حضوری

صبح ها: 9 الی 13

بعد از ظهرها: 15 الی 18

آدرس کلینیک پوست و مو

تهران، شیان، میدان طجرلو
خیابان جهاد، کلینیک بین الملل

تماس با کلینیک پوست و مو

برای برقراری تماس با کلینیک پوست و مو
از شماره زیر استفاده نمایید.
 تلفن تماس : 24867000

آقای دکتر علی کیانی

کیانی علی

کاندیدای علوم پزشکی، متخصص طب لیزر، متخصص پوست و مو.

حوزه دانش:

دکتر متخصص پوست، جراح، متخصص طب لیزر که مراحل مختلف لیزر را انجام می‌دهد.

متخصص خبره در زمینه کاربردهای لیزر در زیبایی شناسی جراحی و درمانی

دانشیار، گروه انستیتوی پزشکی مطالعات پزشکی پیشرفته. عضو انجمن جهانی لیزر درمانی (WALT).

 

دکتر در محل کار

دکتر کیانی علی در محل کار